REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

esklep-dewocjonalia

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy esklep-dewocjonalia prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Wyspy Jacek Jasiecki, Wilków nad Wisłą 24a, 05-155 Leoncin, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 531-126-44-13, Regon 310306503 (szczegółowe dane rejestracyjne firmy w zakładce O Nas)

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sklep jest płatnikiem podatku Vat i na życzenie Klienta wystawia f-ry.

4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym esklep-dewocjonalia

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie (jeśli kupujący podaje w zamówieniu własny numer telefonu, to oznacza, że akceptuje taką formę komunikacji)

3. Sklep zapewnia, że wszystkie produkty zgodne są z opisami zawartymi na stronie produktu.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności - przedpłata, płatność za pobraniem, płatność elektroniczna

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 §4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Sklep zaświadcza, że dostarczany klientowi towar jest wolny od wad.

4. Odpowiedzialność za przesyłki niedostarczone lub niedostarczone w terminie ponosi Sklep.

 §5

Reklamacje

1. W wypadku złożenia reklamacji prosimy o powołanie się na nr. zamówienia.

2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 7 punkt 1, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej sklepu w zakładce Regulamin) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu pięciu dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Po otrzymaniu zwrotu towaru Sklep wyśle na podany przez Klienta adres pisemne potwierdzenie zwrotu towaru. W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 §7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 §8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta, w szczególności gdy nie dokonał on zapłaty za poprzednio zakupiony towar


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY